Samoa ne’i Galo Talatu’u ma Tala o le Vavau a Samoa

25 August 2016, 12:00AM

E pei o se lamepa lotolotoi i le pogisa, ma o le a le-mate le susulu o lona malamalama e ofaga iai mafaufauga o tupulaga au i luma o Samoa

O nisi nei o Tala ua ‘oto mai le Tusi, Samoa Ne’i Galo (Volume 1) sa tu’ufa’atasia ma fa’amaumauina e le Matagaluega mo Tupulaga, Ta’aloga ma Aganu’u, ua ‘auina atu e lau Nusipepa, le Samoa Observer aua tupulaga ma le mamalu o le atunu’u e pei ona fa’ananau iai. O nei tala, o le a ‘auina atu i vaiaso ta’itasi.

Le Vaitilofia: Le Fale na i Amoa

Upu Tomua:

O le Si’uoamoa, o nu’u tupito ia i Sisifo e muta mai ai le itu Fa’asalele’aga i Savai’i. E aofia i lea tau ia Lano, Asaga ma Pu’apu’a. Nisi o Tala o le Vavau o loo ta’ua ai ia alalafaga e aofia ai tala o le tama o Alo, le Tama’ita’i o Metotagivale, le alii o Tigilauma’olo, le ‘Anae gutu mumu, atoa ma nisi tala ua le o ta’ua nei. 

O le 1988, sa mafai ai ona feiloai atu i nisi o le mamalu, tamalii ma failauga o nu’u pei ona uluai taua. 

O le nu’u o Lano na muai maua ai le fesoasoani o le sailiiliga, faapea ai ma le afioaga i Pu’apu’a. E ui ina tau faafitia le faamoemoe, ae na tuuina mai lava le finagalo lagolago e talatala ai mea moni. Ona amata mea lea le afioga ia Falenaoti Iiga Kalapu o le nu’u o Lano. O le Vaitilofia, e i Pu’apu’a. E i ai le malaga a tama’ita’i mai Fiti e toalua, na mafua ai le igoa o le Vai. O se tasi o ia teine, na autilo ifo mai le augutu-vai agai i le alitivai, lea na pogai ai le igoa Vaitilofia. Le tama’ita’i la lea na fanau mai ai le tama o Alo. O se taulealea aulelei ia nei, ma sa fia fai tane i ai le tama’ita’i o Meto. 

O le tama’ita’i lea o Meto na momoli lona manao ia Alo, ia fausia se fale matagofie mo ia. Sa taua e le alii matua o Lano, na taunuu lava le faamoemoe o Meto. Sa faatasi ma Alo. Na fausia fo’i le fale, ae lei mae’a lelei. Mulimuli ane, ona faaalia ai lea e Falenaoti Iiga o nisi manatu autu. O lona fo’i talitonuga, e mau eseese nisi o le Siuoamoa. 

E le avea se malie o upu e molitino ai le moni, nei fai lena ma olo e sano i ai le upu fatu. O le a ave muamua le mafuaaga o se vaega o le Tala “Vaitilofia:. Ona faamatala la lea e Falenaoti Iiga Kalapu:

1. Nisi ia o Tala na ia faamatalaina. E foliga fo’i, o laufanua lava o Lano, Asaga ma Pu’apu’a e aafia faatasi i le tele o tala pei ona taua i le amataga. 

2. O le Vaitilofia, e faapitoa lea i le nu’u o Pu’apu’a, o le fale o loo taua, e fitoi tonu i Pu’apu’a, aua e tu auala. O tala o Alo, o le isi lea tala e sagiti ai nu’u e taua, o le laulelei o le Siuoamoa, Lano ma Pu’apu’a. 

3. O Tigilau, sa nofo i gauta o Lano, vagana ana laumei faapea na faafailele i le matafaga i sisifo o le gataifale o Pu’apu’a. Fai mai a le alii matua ua taua lona suafa, ua tauau ina mou malie atu le silafia o nei Tala, ona peiseai ua tulai mai, e faatau’agavale nei ona po, pe le faatauaina fo’i i manatu. 

Sei o tatou asiasi atu ia i le Autu:

 O LE TALA:

“Ua lau i ula ae pou i le toa le Fale na i Amoa”

O tama’ita’i na malaga mai Fiti i po o le Vavau, o Sinafatuimoa ma Tala’i o la igoa. Le malaga lenei na tau ane i le itu i sasae o le Faasaleleaga ona savali lava lea agai i le itu i sisifo. Fai mai le tala, na muliauloa tagata, e talie nisi, e silaloa iai ma le maofa, a mea fo’i ua o se mea matamalie i le vaai a tagata. O teine, o i laua o le uso, ai lava Sinafatuimoa na te lei vaai lava i se faata ma iloa ai ona foliga. O Talai, pe o iite i le mea o tupu i le la malaga, ae le ma iloa fo’i poo faapea so la taofi, e fia maimoa tagata i le malaga a ni tagata fou i le atunuu. 

Ua tuanai Lano ma Asaga a ua tau atu i le nu’u o Pu’apu’a, ona fai ane lea o Talai i si ona uso, sei ta malolo sei o ta feinu i le vai lele. O ia ona po, sa le toatele naua tagata o le nu’u, tele lava ia va aiga i ni vaivao. 

O le muliauloa o tagata ma le pisapisao, ua fai ifo ma ua tau galoma aua ua o’o i le si’u o le aai. Sa toe tau atu fo’i le malaga a tama’ita’i i se vai o loo i tafaala, ona faapea lea o Sinafatuimoa, “Tala’i, ta mapu ia i le vai lena, ae alu ane e aumai sina vai sei o ta feinu a ta mole a’e”

O foliga o le vai e pei o se ana. Ua i lalo Talai e asu ae ni vai mo Sinafatuimoa, a ua tilotilo ifo nei le teine i le manino o le vai. Ua segia le mauli, ua tei, a ua sili ai le maasiasi ua o’o ia Sinafatuimoa.

Ua faataitaio ma tagi aueue le teine ona o le mea fou i lona olaga atoa, aua ua lagona le ma. Ua alu ae Talai i luga mai le vai, a ua faateia i le aueue a lona uso, “O le a fo’i le mea ua e tagi ai, Sinafatuimoa?” A’o tau faasufi le loto mafatia ona ua fusia atoa e le ma, o le tagi lotulotu, ua le magagana fo’i Sinafatuimoa, ua ootia ai Tala’i i le alofa i si ona uso, ona la tau fai fetagisi ai lea, ma ua taumafai Tala’i e faaoleole le faanoanoa o Sinafatuimoa. 

“Paga, tasi oe Tala’i ma sou le alofa ia te a’u, e le tioa taumulimuli tagata ia i taua, ona o o la foliga maina le mataga, o lenei o ita o le imoa”, o nai upu leo itiiti ia faatasi ma loimata maligiligi o si teine o Sinafatuimoa. O le teine e tino i tagata ae sei vagana ona foliga, ua le ese lava ma se imoa (isumu). Le vai lea o loo faaigoa ia Vaitilofia e o’o mai i le aso, e pei o se ana ma e i tafatafa ane o le alatele i le nu’u o Pu’apu’a.

“Se a se mea na tupu i le auso”

O le mau na faaalia, o le taimi lava lea na oso ifo ai loa Sinfatuimoa i le ana o le vai, ma nofo ai a ua le toe fo’i ae ia Talai. Na fiu le teine o Talai e tauvalaau, a ua le tali ane le uso, fiu e faatalitali a ua siliga lava. Ua mau le isi i le Ana, a ua nofo le tasi i tafatafa o le Ana, ua fai ma ona aiga ona o le alofa ia Sinafatuimoa. 

O le a faamatala nei se isi vaega o le Tala e ono maofa ai, ona o le olaga o po o le Vavau sa feiloai tagata ma nisi o meaola, i se gagana tatou te ilitata ai ma faapea ifo, pen a faapefea ona femalamalamaai le tagata ma se meaola poo se manu fo’i.

O Naisaafa, o le alii sili lea o Punaoa, ma sa masani ona taele le alii i le vai lea o loom au ai Sinafatuimoa. Le alii lenei fai main a ma’i ai (to) le teine o Sinafatuimoa, ona fanau mai la lea o le teine ma faaigoa ia Sina. Sa faapea fo’i ona toe fanau Sinafatuimoa ona maua ai lea o le tama o Alo. 

Lea ua manino le mafuaaga o le igoa o le vai, lea e taua o “Vaitilofia” ona o le tilotilo ifo o Sinafatuimoa i lona ata, ma pogai ai fo’i ona nofo mau i le ana o le vai ua taua. Le fanau lea a Sinafatuimoa sa tausia e Talai, ua avea lava pei o lana fanau moni ona o le alofa i lona uso, seia o’o lava ina matutua Sina ma lona tuagane o Alo.

O le a see ane le faamatalaga i le vaega e lua o le Autu – “Le Fale na i Amoa”

Se tasi o tamalii o le nu’u o Pu’apu’a le afioga ia Peseta, na lagolago e ala i le faaalia o ni mau e uiga ia Meto, atoa fo’i ma le faailoa tonu o le mea na i ai le ana sa nofo ai le tama’ita’i o Meto, e mulimuli ta’i lea i nofoaga sa latou iloa, mai tuaa o le nu’u, e ua tofafa i malae ma lalago i tiasa. Ua soona fetaomi lava mea vaaia o le vavau i se ogaeleele e tsi.

E toetoe a e fesagai le Ana o Meto ma le Vaitilofia, pau le eseesega ona ua va ne ii le alatele o le Malo i ona po nei. Ua tanuina le gutu o le Ana i le gasu o ala talu le paega o le ala, ae na ta’ua, na iloa lelei le gutu o le Ana ao lei asaina le auala faa-onapo nei. 

E toe afea i se vaega o le tala le Ana o Meto, ae sei toe faatutu upu i le alii o Alo, pe o se tagata pe o a fo’i ni mea na logoa ai i le Siuoamoa. Ona faaalia la lea e le na sufia i le tala nei. 

Sa ta’uta’ua Alo i lona aulelei, lona malosi atoa ma le tomai i faagatama i ia ona po. O Talai fo’i le na fofoaina le olaga o le tama, na ia faapelepele ma le faasagisagi aiaiuli i le tama aua o se taulelea tino lelei. Sa ia Talai le taleni o le teuteu tino o lana fanau, Sina ma Alo. Na sama i o la tino ma u’u i le u’u manogi o le Tiumasalasala. 

O tala o Alo, ua avea ma fatu o manaonaoga o tama’ita’i, o le fia fai tane lea i le taulealea talavou ma le aulelei. A ua atili le naunautai ia Alo, ona o le taaloga i na ona po, le faagatama na fetaaloloai ai le itu Amoa, o le Tautiaga lea, poo le taga ti’a. 

O le taga ti’a la i le tasi aso, i le nu’u lava o Pu’apu’a, na matua tagata le taaloga e maimoa i le lele malie o ti’a i paga. Sa laualuga lava le tala i le tia a Alo. Sa matua osi le aulape e faalaei’au i auta. Le pese o Tautiaga: Sau, sau ti’a e, e iloga le ti’a e malie na o le fifimalie.

Ae le taulia ai le auau soa ma le malie o fatuga o pese a Samoa e aitia ai faagatama. Ta i sisifo, mua le tia a le tama o Alo. Ao le tama’ita’i o Meto, sa mau lava i lona Ana, e le mafai ona fealuai aua e ma’ima’ia ma tino papala. Ai na moemiti ma talotalo le tama’ita’i ina pau ane ia le tia a le tama i lona ana, sei fai ma ala na te maileia ai le taulealea aulelei. 

Ua ta le ti’a a Alo. Lele, lele, lele lava pa’u ma tofu i le ana o Meto. 

Na sue ma saili e le tama lana tia ma le vaai ane i se Ana, o loo taatia mai totonu lana tia. Ua augani atu le tama i le tama’ita’i o loo nofo mai i le Ana.

“Faamolemole, sei togi mai lava la’u ti’a”. “E! ta inoino i lea meaola, o ail au tavini na te avatua lau ti’a, sau ‘oe i ai”, o le faataga sate lea a le tama’ita’i. Alou a mao ulufale i totonu ona pau ifo lea o pupuni o le Ana, ma ua le toe sao le alii, a ua tau faufauga na i le loto o Meto. 

E tutusa le mau a le ‘aufaamatala ia Iiga Kalapu ma le afioga ia Peseta aua na fiu le tautiaga e autilo Alo, a ua le iloa ona ua punitia i le Ana o Meto. 

O le afioga i le Alii matua le afioga ia Falenaoti Iiga Kalapu, o se tasi o tamalii lauiloa o Samoa, ma e matua tofa loloto i Talatuu ma tala o mea o le Vavau. 

Ona ia toe faamatala la lea: sa foliga e i ai se mana faasaualii o Meto. Na i ai ona leoleo po o ilamutu. 

Na avea le le toe vaaia o Alo e le faagatama ma tagata maimoa, ma ala ua selemutu ai ma tuufaapaganoa ai le tautiaga. O Talai ma le teine o Sina, ua la manatu ai le tama ua loto leagaina ua leai fo’i se faamoemoe, o toe ola, ona tagi ai lea o le fatu ma le eleele. 

Ua leai se vaipanoa o le malosi o le inoino o se taulealea talavou ma le aulelei, laveaina mai ai i moomooga taulau o le tama’ita’i faufautane o Meto. Ua taunuu ai le upu faasamoa – “e tagi fua Vi ua i le vaa o Eneli”. Na iloa e Meto, e mafai e Alo ona fausia se fale aupito manaia mo ia, aua, o ia e tupuga mai le alii sili o le nu’u o Sa Imoa.

Ona fola la lea o manaoga o le tama’ita’i ia Alo i mea e fausia ai sona fale: fai o se afolau, o a’a o le aoa e faufau ai laau. O le laau o le toa, fai ma pou, ato i ula e fai ma laau. A mae’a, ona fola lea ma salani i se lei ia tumau. 

Se tama’ita’i ina tagisa pe tagivale i mea o lona fale. O le mafuaaga lea na faaumi ai le igoa Metotagivale. Sa ta’ua e faapea, le fale lea na fausia e Sa Imoa, na lau i ula ae pou i le toa, ae na le iua talu o Alo, na le tuuaulafo, o lona manao sei vaai, a ua ia soli Sa o tufuga ma tuutuuga na fai taua ai le igoa o Alo. 

O le tasi taofi o Falenaoti Iiga Kalapu, atonu e manatu nisi o Samoa, e ese Tigilau o loo fapea na i le nu’u o Savavau i Falelatai, Upolu. Le alii lea na ta’ua i le aulelei ma e tele ana ava, ua lelei lea taofi. Fai mai lona manatu, e ese Tigilau, ese Tigilaumaolo.

O Tigi, o le tama o le nu’u o Palapala, lea ua ta’ua o Pu’apu’a i aso nei. O lona tama o Tagaloa ao lona tina le fafine o Lealatele. Sa foliga tutusa uiga o le tama o Tigi ma le alii o Alo, ona e aulelei taulelea. 

O Tigi lea na nonofo ma Lau le tama’ita’i o le nu’u o Taga i Savaii, ao le ava a Olo le alii Falelatai. Ona fanau lea o Lau o le tama na faaigoa ia Tigilaumaolo. Tigilau la lea e ona manini e lua, na ‘ai e le tuafafine o lona tama, ona fanau mai ai lea o tama’i laumei e lua, faaigoa ia Toga ma Utuutu. O Ae le tagata Toga, lea na agaleaga i laumei a Tigilau o Amoa, na aumai i Samoa ao moe le Aitu o Supu. E manatu nisi o Vave le igoa o le Aitu lea. 

Faapea le tasi taofi, o Alo o Samoa na tautaua ona o le aulelei ma lana ulafala na uu i le uu o le Tiumasalasala. E se Alo lea na folo e le Pa’itele, o ia o le atalii o Lilomaiava o Palauli, lea na mafua ai le igoa – I’aulualo, lea na a’e i Safata ma maua ai le asaga i Vaie’e. 

Tigilau, Tigi, Lau, Olo, Tigilaumaolo, Alo ma I’aulualo. 

Meto, Metotagivale na nofo i le fale na i Amoa. 

Faamatalaina: Afioga ia Falenaoti Iiga Kalapu o Lano, Afioga ia Peseta o Pu’apu’a ma nisi o tamalii ma failauga o le Itu Amoa i Sisifo.

 


25 August 2016, 12:00AM

Trending Stories

Samoa Observer

Upgrade to Premium

Subscribe to
Samoa Observer Online

Enjoy access to over a thousand articles per month, on any device.

Ready to signup?