I Samuelu 19:3

Ua ola se isi ia te oe? Ua mafai ona e faaleleia ni masei? O ’e faalatalata i lou tamā poo lou tinā i ni mea lelei? Manatua la tatou lauga i le vaiaso ua mavae? E afua ona faasili e le Atua le tagata, ina ua alofa faamaoni sea tagata i le Atua.