Ua aga atu le Atua e faaumatia mea tuai uma ma le lalolagi amioleaga. O amioga ma faiga faanuu po. O le faasausili ma le fouvale i le Atua. O tuinanauga leaga ma le olaga faa-manu, sa nanamu ai i le oti le lalolagi o Atamu.

O tuinanauga leaga ma le olaga faa-manu, sa nanamu ai i le oti le lalolagi o Atamu. A ua finagalo le Atua i lana lava Tōfā Paia e pule toatasi, i lana faamili e totō ai se lalolagi fou.

O le faamiliga, ia tailua i mea uma e ave i le vaa, ia faaolaina faatasi ma Noa. O le faatonuga; e le o se fautuaga poo se apoapoaiga. Samoa, o le faatonuga. E manino lelei le faatonuga a le Atua – o le po’a, ma le fafine.

E le faia iai se manatu o Noa. E one way le faatonuga lea; tagata, ma mea ola uma; e tailua i mea uma. Maumau le foafoaga paia a le Atua! Talofa e, i le Atua! Ua tau ma e oono! Ua tupu tele le leaga ma le ola faale-keakea o tagata i le Atua.

Ua sasao faa afi faiga ma tuinanauga faa Sotoma ma Komoro. O fea e tua iai? O le verdict – e oti. Fai mai le Atua, “a o e faasili ia te a’u, ou te faasili ia te i latou.” (I Samu.2:30).

Ave i le vaa meaola ia tailua i mea uma. O le “Faasao” lea a le Atua mo le Faamoemoe Fou. O lana faapolopolo i mea taitasi ma lona uiga mo se lalolagi fou. Lalolagi mamā. O se amataga fou. Se amataga ua lelei tapena mai totonu o le vaa.

O le uluai laasaga lea Samoa o le olaga manuia o soo se tagata, o totonu o lou aiga. O le aiga manuia, o le aiga e faavae ma fausia i le Atua. A’oa’o ai lau tama. Faamasani ai lau fanau.

Tuu iai ma oe. Selau luasefulu tausaga ua umi nauā! E le i faalogo le lalolagi ia Noa. E le masani tagata i le Atua! Ua ’atagia le vaa o Noa. A o le faatonuga a le Atua, Fau le vaa.

O le OLA; e faafailele ai le Ola Fou. Faafailele faapefea? O le manu po’a ma le fafine. O tama ma a latou avā. O Noa foi ma lana avā. O le vaa, o le aiga o le Atua. O le ekalesia a Keriso. O loo taoto ai le OLA o mea uma ma tagata uma.

O loo aui i le Alofa Tunoa o le Atua ma lona Finagalo faapalepale, na ala ai ona faaumiumi ona fau o le vaa. O le foafoaga pa’ia a le Atua, e fau i lana lava Tōfā Paia. O lona Poto Silisili, ma lana lava Pule Tutasi.

E le soalaupuleina e oe ma a’u. E le taoto atu i se faaiuga faapalemene poo ni pulega faa nuu ma itumalo.

E sa. E le faia e mātua poo fanau ni faavae o le pule foafoa a le Atua. E le vale la le Tōfā a le Atua na ia to’eseina ai le ivi ‘aso’aso o Atamu. Ua ia fai ai le fafine, ona ia aumaia lea o ia ia Atamu (Ken.2:22).

O le fafine mo le tane. E le faia e le Atua ni mea faa’afa’afa.

E le i soaina foi e le Atua le tane i le tane. Ta fia ola e, Samoa! Le tioa le isi tina, ‘E! Sa-la-fa-i e. E le o nenefu le finagalo tuusa’o mai o le Atua i tagata uma. E soa le tane i le fafine.

O le mea foi lea e tuua ai e le tane o lona tamā ma lona tinā ae faatasi atu i lana avā; o le fafine. (Mare.10:7)

Samoa pele e, o le fenofoa’i o le tane ma le tane; o le fafine ma le fafine, e le o se a’oa’oga lenā a le Afioga Paia a le Atua o Aperaamo, Isaako, ma Iakopo o loo faavae ai Samoa. O faiga na faa Sotoma ma Komoro. E te fiu e fealua’i ma masini faanei onapo e su’e ai le igoa, Noa, o malologa. E fai lau avā ma ou toomaga; e te mālōlō iai.

O le foafoaga lenā a le Atua mai i lana lava ata. ’Aua tatou te nini le ata a le Atua i o tatou tuinanauga auā e le matafi le ata a le Atua, ae matafi ai tā’ua. O le faaiuga a le Atua, ia faaumatia le lalolagi tuai ma lona uiga tuai, a ia amata se foafoaga fou. Ia e manatua, o le ata lava a le Atua e tapena ai le mea fou.

Ia tailua i mea uma e fai ai le faasao mo se lalolagi fou. O siui o le faatonuga, “ia faaolaina faatasi ma oe” Samoa e, o le OLA FOU e foa mai i le Ola Usiusitai.

O le siomaga fou e tapena mai i lou iloa atoatoa o le Atua na faia oe. O le iloa e faamatala e lou talitonuga ma au mea e fai. Samoa e, e faitau miliona le lalolagi tuai. Ae na o le toavalu tagata na faasaoina mai ai.

E fa ulugalii. O tane toafā ma a latou avā ua filifilia e le Atua e faatagataina le lalolagi fou.

O le faasao sa faapolopolo i le vaa. O le ata o le faaolataga a le Atua. Afai na e sesē lau game plan, ou te fautuaina oe, alu i le vaa, ona e le malemo lea i le lalolagi.

Ona maua lea o oe i le lepa afi a Satani. Ia sa’o i le Atua, ona faaolaina lea o oe e le Atua. O fuafuaga a le Atua e pa’ia. Na fausia lava i lou poto; e tailua i mea uma, o le tane ma le fafine.

O lona uiga a sesē, e le ulufale oe i le vaa. I le, ua misi foi oe ma le faaolataga.

Amene

7737063/7783782

Please Register OR Login to comment.


Comment Policy: Please read our comment policy before making a comment. In short, please be respectful of others and do not engage in personal attacks. Otherwise we will revoke your comment privileges.