Come on, get off the grass!

386 Hits

Dear Editor,

Interesting this debate about marijuana in Samoa.

Give me a break, pakalolo in Samoa? 

Are you kidding me. 

Vaai kuu kou amio dirty ga e fai i akuguu i fafo aua le ave maia i Samoa. A fia ula maluaga lava oe ia alu e fai lau koga maluaga i NZ i le mea o loo e alala ai ae aua le aumaia i Samoa gei. 

E gofo gofo lava oso mai ma au maluaga o e vaai mai o kau fofo aku le faama’i ua kupu gei i Samoa.

 There is no such thing as medicinal marijuana, e le masagi ai kagaka Samoa i mea kaufa’avalea a palagi. 

Aisea e le faaoga ai lou akamai ma lou kaimi e fight ai le ban of ava Samoa e kakau ga faaofi aku i akuguu i fafo ae aua le kaumafai e influence mai Samoa i ia  mea fa’avalevalea a palagi e fai i fafo. 

O le mea lega ua valelea ai palalagi o le malosi o le ulaula maluaga. There is no respect between parents and children in the white man’s culture because Liberal media has made it their mission to make marijuana an acceptable good substance for social medicines. 

We don’t need marijuana in Samoa, we have fuefuesiga, nonu and other plants we can use. The next thing you know we will have all these criminals flocking to Samoa to have some marijuana.

 

Bruin 

© Samoa Observer 2016

Developed by Samoa Observer in Apia